De kijkdoos kun je stukken groter maken: dan wordt het een kast. Wat gestold is, kun je in beweging brengen: dan is er theater. Met poppen en decorstukken kun je een schouwspel tot uitvoering brengen, met of zonder woorden. De kast kun je ook weg laten en dan speelt het verhaal zich af in de open ruimte; men zal de bespeler van de poppen zien en hem de decorstukken zien verzetten. Als hij zich concentreert op de uitbeelding van het verhaal, zullen de toeschouwers nauwelijks merken dat hij er is. De bespeler kan tegelijkertijd verteller zijn. Muziek en andere geluiden kunnen het nog vollediger maken.

De ene keer speel ik met poppen die op mijn hand zitten, een andere keer met poppen bediend door middel van draden: marionetten. Beide technieken verschillen nogal en hebben allebei hun specifieke voor- en nadelen: zoals in snelheid, het uitdrukken van emotie, het al of niet kunnen vastpakken van attributen door de poppen.

"De Ark" wordt gespeeld met handpoppen in de kast zonder woorden, met muziek. Het vertoonde vormt een drieluik: eerst het scheppingsverhaal, vervolgens de zondvloed, waarna tot slot het klassieke poppenkastthema: de strijd met de duivel en de dood. Bedoeld als een familievoorstelling, vanaf 5 jaar.

"De Houthakker en de Dood" wordt gespeeld met marionetten waarbij ook verteld wordt. Het betreft een oud Mexicaans volksverhaal; mooi en waar. Er is geen kast en is bedoeld als familievoorstelling, vanaf 5 jaar. Ook is deze geschikt voor kinderen van de basisschoolleeftijd alleen. Een klas zou een bezoek kunnen brengen aan de kleine hiervoor gebouwde ruimte, alweer een kijkdoos, naast mijn huis tussen de bomen alwaar ik de voorstelling graag speel. Er is plaats voor circa 35 personen.


 

 

 

Handpoppenvoorstelling "de Ark"
of
Marionettenvoorstelling "de Houthakker en de Dood"
speelduur 1 uur:
200,- Euro
plus 30 cent per km reiskosten

Kosten
in mijn theatertje thuis:
125,- Euro